Struktura organizacyjna

Zarząd:

Prezes Oddziału PTS w Krośnie

lek. stom. Wojciech Kolanko

Z-ca prezesa

lek. stom. Kamil Garnczarski

Sekretarz

lek. stom. Grażyna Gałka-Menet

Z-ca sekretarza

lek. stom.  Aleksandra Urbanek-Wajda

Skarbnik

lek. stom. Renata Jendro

Z-ca skarbnika

lek. stom. Anna Pankowicz Paździeż

Członkowie zarządu:

lek. stom. Paweł Bojkiw
lek. stom. Katarzyna Piotrowska
lek. stom. Agata Strzemkowska-Jakiel
lek. stom. Jacek Socha

Komisja rewizyjna:

lek. stom. Krzysztof Frank
lek. stom. Justyna Dziedzicka
lek. stom. Monika Kubit

Sąd koleżeński:

lek. stom. Jerzy Pikus
lek. stom. Agnieszka Kabaj-Jucha
lek. stom. Bogusław Nowak