Wydarzenia

Zebranie Towarzystwa

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na zebranie Towarzystwa Dentystycznego 28 lutego o godz. 9.30 w Delegaturze OIL w Krośnie. Na spotkaniu omówimy bierzące sprawy Towarzystwa oraz organizację Konferencji w Polańczyku w 2019 roku.

 

Ostatnie pożeganie Kolegi Marcina

Email Drukuj PDF

Z głębokim żalem zawiadamiamy koleżanki i kolegów,

że w dniu 16.01.2019 , po ciężkiej chorobie odszedł

nasz Kolega, lekarz dentysta Marcin Tatrzański, Msza

Św. pogrzebowa i odprowadzenie na miejsce wiecznego

spoczynku odbędzie się w sobotę 19.01.2019r. o

godzinie 11.30 w kościele p.w. Św Jana z Dukli w

Krośnie.

Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych.

 

Koleżanki i koledzy z Oddziału PTS Krosno

 

 

Walne Zebranie Sprawozdzawczo-Wyborcze

Email Drukuj PDF

Prezydium Zarządu Oddziału PTS w Krośnie zwołuje na dzień 20 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie uzasadnienia zwołania Walnego Zebrania -  Prezes Oddziału  Wojciech Kolanko

2. Wybór Przewodniczącego i 3 Sekretarzy Walnego Zebrania Członków Oddziału

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej - stwierdzenie kworum

5.  Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z 2015r.

6.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału

7.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8.  Wybory – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS.

9.  Ogłoszenie wyników wyborów

10. Wolne wnioski - zakończenie obrad.

11. W przerwie wyborów - program Zebrania PTS z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ptskrosno/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ptskrosno/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ptskrosno/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ptskrosno/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 2