Wydarzenia

Ostatnie pożeganie Kolegi Marcina

Email Drukuj PDF

Z głębokim żalem zawiadamiamy koleżanki i kolegów,

że w dniu 16.01.2019 , po ciężkiej chorobie odszedł

nasz Kolega, lekarz dentysta Marcin Tatrzański, Msza

Św. pogrzebowa i odprowadzenie na miejsce wiecznego

spoczynku odbędzie się w sobotę 19.01.2019r. o

godzinie 11.30 w kościele p.w. Św Jana z Dukli w

Krośnie.

Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych.

 

Koleżanki i koledzy z Oddziału PTS Krosno

 

 

Walne Zebranie Sprawozdzawczo-Wyborcze

Email Drukuj PDF

Prezydium Zarządu Oddziału PTS w Krośnie zwołuje na dzień 20 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie uzasadnienia zwołania Walnego Zebrania -  Prezes Oddziału  Wojciech Kolanko

2. Wybór Przewodniczącego i 3 Sekretarzy Walnego Zebrania Członków Oddziału

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej - stwierdzenie kworum

5.  Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z 2015r.

6.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału

7.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8.  Wybory – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS.

9.  Ogłoszenie wyników wyborów

10. Wolne wnioski - zakończenie obrad.

11. W przerwie wyborów - program Zebrania PTS z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 

Program zebrań 2018

Email Drukuj PDF

 

Program Zebrań  Naukowo -szkoleniowych na 2018 rok

 

16 luty / piątek/Hotel nafta Krosno godz 9-12.00

Zebranie szkoleniowe  przy współpracy z MIP Pharma Polska

Dr n med. Rafał Wiench  Śląski Uniwersytet Medyczny

Temat: Możliwości współczesnej periodontologii mity i rzeczywistość'

 

22 marca 2018 Delegatura OIL w Krośnie

Lek.stom. Kirył  K.Kirilow   Stomatologia Estetyczna  Zielona Góra

Temat:  Wspólczesna  stomtologia cyfrowa w gabinecie stomatologicznym i prcowni stomatologicznej ,czyli skanowanie i obróbka i frezowanie  uzupełnień protetycznych

 

26 kwietnia 2018 r.

Dr Maciej Miczek M-Dent Krosno

Temat: Czy każda rana poekstrakcyjna wymaga zaopatrzenia chirurgicznego.


24 maja 2018 r.

lek. stom. Damian Korczyński  Miludent Jasło

Temat :Rola i zadania periodontologa w leczeniu  interdyscyplinarnym.

 

14 czerwiec 2018 r.

Prof. dr hab. Mariusz Lipski

Temat: Współczesne trendy leczenia endodontycznego -metoda rewaskularyzacji.

Wybielanie zębów bezmiazgowych.

 

28-29 września 2018

Stomatologiczne Klimaty nad Soliną - Polańczyk 2018

Konferencja naukowa dla zespołów stomatologicznych /asystentka -higienistka -lekarz/

Materiały oraz metody leczenia i diagnostyki  we współczesnej stomatologii.

 

25.10.2018 r.

lek. stom. Danuta Bukowska Praktyka Stomatologiczna Łódź

Temat: Zastosowanie łuku twrzowego i artykulatora w leczeniu nieprawidłowości zgryzowych.


29.11.2018 r.

lek.stom. Dagna Brzęcka   Primadent Rzeszów

Temat: Opieka stomatologiczna dzieci w wieku przedszkolnym.


20.12.2018 r.

lek. stom. Aleksandra Urbanek-Wajda, lek. stom. Michał Lubaś, lek. stom. Wojciech Kolanko .

Temat: Prezentacja ciekawych przypadków leczonych w naszej praktyce - lekarze naszego Oddziału

Spotkanie opłatkowe .

 

 

 

ALTERI VIVAS  OPORTET, SI TIBI VIS VIVERE .